Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

Nghĩa vụ thuế khi thành lập doanh nghiệp và sau khi thành lập doanh nghiệp

Nghĩa vụ thuế khi thành lập doanh nghiệp và sau khi thành lập doanh nghiệp

Nội dung tư vấn Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn của mình tới Công ty Luật Hợp danh Đại An Phát chúng tôi. Với vấn đề pháp lý của ...
Cách tính ngày phép năm

Cách tính ngày phép năm

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới cho chúng tôi, Công ty Luật Hợp Danh Đại An Phát là một công ty hoạt động chuyên nghiệp ...
Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Hà Nội

Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh tại Hà Nội

Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định 78/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.                     ...
Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty mới nhất

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty mới nhất

Trong bối cảnh khó khăn này, tạm ngừng kinh doanh công ty là một giải pháp giúp doanh nghiệp hạn chế được khủng hoảng do Covid-19 gây ra, bởi lẽ tạm ...
04 việc cần thực hiện khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính mà doanh nghiệp cần lưu ý

04 việc cần thực hiện khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính mà doanh nghiệp cần lưu ý

I. Căn cứ pháp lý Luật doanh nghiệp 2014; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế               ...
Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư khi thực hiện dự án khu đô thị theo quy định của pháp luật

Các hình thức lựa chọn nhà đầu tư khi thực hiện dự án khu đô thị theo quy định của pháp luật

Trả lời của Luật sư. Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vướng mắc pháp lý của mình tới Công ty Luật Đại An Phát chúng tôi. Với đội ngũ ...
Các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

Các dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

                                                        I. Đánh giá tác ...
Dự án trọng điểm vì lợi ích quốc gia công cộng hay lợi ích của doanh nghiệp

Dự án trọng điểm vì lợi ích quốc gia công cộng hay lợi ích của doanh nghiệp

Trả lời của Luật sư: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi vướng mắc pháp lý của mình tới Công ty Luật Hợp danh Đại An Phát chúng tôi. Với ...
Nợ lương người lao động do ảnh hưởng của Covid -19

Nợ lương người lao động do ảnh hưởng của Covid -19

1. Quy định của pháp luật về tiền lương? Điều 90 Bộ luật Lao động 2012 quy định về tiền lương như sau: "1. Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng ...