Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

NÊN LỰA CHỌN THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HAY ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH.

NÊN LỰA CHỌN THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HAY ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH.

* Phân biệt giữa chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh - Về khái niệm:           + Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ ...
DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ SAU KHI THÀNH LẬP MỚI

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ SAU KHI THÀNH LẬP MỚI

* Căn cứ pháp lí - Luật Doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp - Luật quản lý thuế năm 2019 - Nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về ...
VỐN ĐIỀU LỆ CÓ PHẢI LÀ VỐN PHÁP ĐỊNH HAY KHÔNG

VỐN ĐIỀU LỆ CÓ PHẢI LÀ VỐN PHÁP ĐỊNH HAY KHÔNG

             Giữa vốn điều lệ và vốn pháp định khác nhau ở một số điểm sau đây: - Thứ nhất, về khái niệm    + Vốn pháp định là ...
NHỮNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH

NHỮNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH YÊU CẦU VỐN PHÁP ĐỊNH

Một số ngành nghề kinh doanh phổ biến yêu cầu vốn pháp định:   STT  TÊN NGÀNH NGHỀ VỐN PHÁP ĐỊNH TỐI THIỂU   CĂN CỨ PHÁP LÍ 1  Kinh doanh bất động sản  20 tỷ đồng Điều 3 Nghị định ...
Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư gồm những tài liệu nào?

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư gồm những tài liệu nào?

I. Cơ sở pháp lý - Luật đầu tư năm 2020 - Công văn 8909/BKHĐT – PC 2020 triển khai thi hành luật đầu tư II. Nội dung            Căn ...
Điều kiện và thủ tục giải thể doanh nghiệp

Điều kiện và thủ tục giải thể doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý: - Luật Doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp I, Điều kiện giải thể doanh nghiệp - Theo quy định tại Điều 207 Luật Doanh ...
Quy định của pháp luật về mức thu và thời hạn thu Lệ phí môn bài của doanh nghiệp.

Quy định của pháp luật về mức thu và thời hạn thu Lệ phí môn bài của doanh nghiệp.

1. Căn cứ pháp lí - Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài; - Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do bộ trưởng Bộ tài chính ...
Nên lựa chọn loại hình công ty nào khi thành lập?

Nên lựa chọn loại hình công ty nào khi thành lập?

Căn cứ pháp lí: Luật Doanh nghiệp năm 2020 1.1. Doanh nghiệp tư nhân a, Đặc điểm - Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu ...
Luật mới nhất quy định thế nào về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp?

Luật mới nhất quy định thế nào về trình tự, thủ tục thành lập doanh nghiệp?

* Căn cứ pháp lí - Luật Doanh nghiệp năm 2020; - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp; - Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài; - Nghị định 22/2020/NĐ-CP ...