Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

Một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

Một số ngành nghề yêu cầu vốn pháp định

       Khi thành lập công ty hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh thì doanh nghiệp cần biết được danh sách ngành nghề kinh doanh yêu cầu vốn pháp định.         Bạn ...
Quy định về trụ sở doanh nghiệp mà bạn cần phải biết

Quy định về trụ sở doanh nghiệp mà bạn cần phải biết

        Chắc hẳn khi chuẩn bị thành lập doanh nghiệp, nhà đầu tư nào cũng sẽ có những thắc mắc như trên trước khi tìm hiểu. DAP Law ...
Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào?

Nên chọn loại hình doanh nghiệp nào?

      Theo quy định của pháp luật hiện hành, các loại hình doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức có thể lựa chọn bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, ...
Thủ tục thành lập công ty

Thủ tục thành lập công ty

I. Cơ sở pháp lý 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014; 2. Nghị định số 96/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật Doanh nghiệp năm 2014; 3. Nghị đinh số 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; 4. Nghị ...
Thay đổi tên công ty cổ phần

Thay đổi tên công ty cổ phần

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp 2014; 2. Nghị định 96/2015/NĐ- CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Doanh nghiệp; 3. Nghị định 78/2015/NĐ- CP ngày 14/9/2015 của Chính ...
Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; 3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 sửa đổi, ...
Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; 3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 sửa đổi, ...
Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014; 2. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 3. Nghị định ...
Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

Thủ tục đăng ký bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014; 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; 3. Nghị định 108/2018/NĐ-CP ngày 23/08/2018 sửa đổi, bổ sung một ...
 Trang:   << 9  10  11  12