Blue ocean

Luật sư hình sự

Khi nào thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích?

Khi nào thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích?

     Cố ý gây thương tích là (Hành vi) cố ý xâm phạm thân thể, gây tổn hại cho sức khoẻ người khác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành ...
Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

          Theo quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình ...
Cướp giật tài sản có tính chất chuyên nghiệp

Cướp giật tài sản có tính chất chuyên nghiệp

          Về khái niệm cướp giật tài sản: Cướp giật tài sản được hiểu là hành vi công khai chiếm đoạt tài sản của người khác một ...
Thời hiệu truy cứu Trách nhiệm hình sự

Thời hiệu truy cứu Trách nhiệm hình sự

Điều 27 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 quy định về Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự: “1. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự ...
Điều kiện hưởng án treo

Điều kiện hưởng án treo

          Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:           ...
Người chưa thành niên gây tai nạn giao thông có phải đi tù

Người chưa thành niên gây tai nạn giao thông có phải đi tù

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ "1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an ...