Blue ocean

Pháp chế nội bộ doanh nghiệp

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định về thuế. 1. Các trường hợp tạm ngừng kinh doanh Luật ...
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ pháp lý Luật Doanh nghiệp năm 2014; Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp; Thông tư số 215/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng ...
Thành lập địa điểm kinh doanh

Thành lập địa điểm kinh doanh

Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh 1: Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh: - Biên bản họp của Hội đồng thành viên (công ty TNHH hai thành viên trở ...
Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

Thủ tục giải thể công ty TNHH một thành viên

Các trường hợp doanh nghiệp tiến hành giải thể: - Kết thúc thời hạn hoạt động đã được ghi trong Điều lệ mà không có quyết định gia hạn; - Theo quyết định ...
Quy định hiện hành về hợp đồng thử việc mà người lao động nên biết

Quy định hiện hành về hợp đồng thử việc mà người lao động nên biết

I. Căn cứ pháp lý Bộ luật lao động 2012; Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của bộ luật lao động; II. Người lao ...
Các đặc tính cơ bản của Công ty Cổ phần

Các đặc tính cơ bản của Công ty Cổ phần

I. Các đặc tính cơ bản của Công ty Cổ phần (CTCP)                                         ...
Các yếu tố liên quan đến việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp

Các yếu tố liên quan đến việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp

                                                      Thủ tục, chi phí thành ...
Đặc tính cơ bản của Công ty hợp danh

Đặc tính cơ bản của Công ty hợp danh

                                                        I. Đặc tính cơ ...
Đặc tính cơ bản của Công ty trách nhiệm hữu hạn

Đặc tính cơ bản của Công ty trách nhiệm hữu hạn

                                                              ...
 Trang:    1  2  3