Blue ocean

Luật sư tranh tụng

Tranh tụng và lĩnh vực chính của Luật Đại An Phát, Luật sư Đại An Phát đã tham hàng nghìn vụ án phức tạp trong các lĩnh vực khác nhau như dân sự, hình sự, đất đai, hôn nhân gia đình, lao động, kinh doanh thương mại....mỗi lĩnh vực khác nhau Luật Đại An Phát đều có Luật sư chuyên trách do đó việc xử lý giải quyết công việc luôn chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả, bảo đảm được quyền lợi hợp pháp của khách hàng.
NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG LY HÔN

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG LY HÔN

        Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau ...
CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG

CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG TRONG HỢP ĐỒNG

Thông thường, khi một bên không thực hiện nghĩa vụ hợp đồng thì phải gánh chịu ...
Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yêu cầu chia thừa kế được không?

Không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất yêu cầu chia thừa kế được không?

Quyền thừa kế của mỗi cá nhân được pháp luật thừa nhận. Cá nhân được hưởng ...
DƯỚI 18 TUỔI CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN?

DƯỚI 18 TUỔI CÓ ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP TÀI SẢN?

Hiện nay, nhiều người vẫn quan niệm người dưới 18 tuổi là trẻ con và không ...
THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

THỜI HIỆU TRUY CỨU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

       Khi một người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự mà thực ...
TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY

TUỔI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN NAY

Tuổi chịu trách nhiệm hình sự là một trong những điều kiện bắt buộc của chủ ...
TÌNH TRẠNG KHÔNG CÓ NĂNG LỰC CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

TÌNH TRẠNG KHÔNG CÓ NĂNG LỰC CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ

Pháp luật hình sự quy định chủ thể thực hiện hành vi phạm tội phải chịu ...
PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH KHÔNG?

PHẠM TỘI CHƯA ĐẠT CÓ PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH KHÔNG?

Trên thực tế, một tội phạm vì nhiều nguyên nhân mà không thể thực hiện được ...
VIỆC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CẤP XÃ CÓ PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH HAY KHÔNG?

VIỆC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH CẤP XÃ CÓ PHẢI LÀ ĐỐI TƯỢNG KHỞI KIỆN VỤ ÁN HÀNH CHÍNH HAY KHÔNG?

          Hiện nay có một số trường hợp việc chỉnh lý bản ...
NGƯỜI BỊ KHỞI KIỆN SỬA ĐỔI HOẶC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BỊ KIỆN THÌ TÒA ÁN XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

NGƯỜI BỊ KHỞI KIỆN SỬA ĐỔI HOẶC HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH BỊ KIỆN THÌ TÒA ÁN XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay không ít các quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện ...
THỜI HIỆU XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH THEO LUẬT MỚI NHẤT

THỜI HIỆU XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH THEO LUẬT MỚI NHẤT

          Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân ...
Hậu quả pháp lý khi người đấu giá dàn xếp chia tiền

Hậu quả pháp lý khi người đấu giá dàn xếp chia tiền

Hiện nay, việc dàn xếp đất đấu giá để ăn chia xảy ra khá phổ biến ...