Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần như thế nào

04/05/2021 17:16

        Trong quá trình hoạt động, tùy theo nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có thể thực hiện việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp. Vậy việc chuyển đổi từ công ty TNHH sang công ty cổ phần được thực hiện như thế nào? 

* Căn cứ pháp lí
- Luật Doanh nghiệp năm 2020
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP
1, Các phương thức chuyển đổi
Theo Khoản 2 Điều 202 Luật Doanh nghiệp năm 2020 thì công ty TNHH có thể chuyển đổi thành CTCP theo các phương thức sau:
  • Chuyển đổi thành CTCP mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác
  • Chuyển đổi thành CTCP bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn
  • Chuyển đổi thành CTCP bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác.
  • Kết hợp các phương thức trên và các phương thức khác.
2, Hồ sơ
Để thực hiện việc chuyển đổi từ công ty TNHH sang CTCP hồ sơ đăng kí chuyển đổi cần có các giấy tờ sau:
- Giấy đề nghị đăng kí doanh nghiệp;
- Điều lệ công ty cổ phần;
- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
;
- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:
     + Giấy tờ pháp lí của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
     + Giấy tờ pháp lí của cá nhân, tổ chức là cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; giấy tờ pháp lí của cá nhân đối với người đại diện theo uỷu quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
- Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng  thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên
- Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vồn gốp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của cổ đông mới.
- Đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng kí vốn góp, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì phải có văn bản của Cơ quan đăng kí đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.
3, Trình tự thủ tục
- Bước 1: Nộp hồ sơ
Sau khi chuẩn bị các giấy tờ nêu trên người thành lập doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng kí doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc nộp qua mạng trên Cổng thông tin Đăng kí doanh nghiệp quốc gia.
     Sau khi nộp hồ sơ, Phòng Đăng kí kinh doanh sẽ tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ Phòng đăng kí kinh doanh sẽ kiểm tra và xử lí hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, chưa đầy đủ thì Phòng đăng kí kinh doanh phải gửi văn bản thông báo và hường dẫn cho người nộp để tiến hành bổ sung.
- Bước 2: Nhận kết quả
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ và doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thì Sở kế hoạch và đầu tư sẽ gửi thông báo cho người nộp hồ sơ để nhận kết quả. Trường hợp từ chối cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp thì phải  thông báo bằng văn bản và nêu rõ lí do;
+ Người nộp hồ sơ mang theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến Sở kế hoạch và đầu tư để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ liên quan về việc 
chuyển đổi từ công ty TNHH sang CTCP (nếu có).
        Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Đại An Phát về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần. Để việc chuyển đổi thực hiện một cách nhanh chóng, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi. Luật Đại An Phát rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay