Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2020 NHƯ THẾ NÀO?

15/05/2021 14:42

       Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi người đại diện theo pháp luật. Vậy thủ tục thực hiện  thay đổi như thế nào?

* Căn cứ pháp lí
- Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;
- Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình.
* Hồ sơ đăng kí thay đổi người đại diện theo pháp luật;
Theo quy định tại Điều 50 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp thì hồ sơ đăng kí thay đổi người đại diện theo pháp luật gồm các giấy tờ sau:
- Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật theo mẫu quy định tại Phụ lục II-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng kí doanh nghiệp.
- Bản sao các giấy tờ pháp lí của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;
- Đối với công ty TNHH một thành viên là nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty;
  Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên là nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp hội đồng thành viên;
   Đối với công ty cổ phần: trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty thì cần có nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ kí của người đại  diện theo pháp luật của công ty thì cần có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị.

- Đối với trường hợp Chủ sở hữu hoặc Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không trực tiếp nộp hồ sơ mà ủy quyền cho người khác thực hiện thì cần có thêm bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người được ủy quyền.
* Trình tự thủ tục đăng kí thay đổi người đại diện theo pháp luật
- Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ
          Khi muốn đăng kí thay đổi người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ như đã đề cập ở bên trên.
          Sau đó doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp hồ sơ. Việc nộp hồ sơ có thể nộp trực tiếp tại Phòng đăng kí kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc có thể nộp qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng kí doanh nghiệp.
- Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
          Sau khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, Phòng Đăng kí kinh doanh sẽ tiếp nhận và xem xét hồ sơ đã hợp lệ chưa. Nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ tiến hành giải quyết hồ sơ; Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì sẽ gửi thông báo cho doanh nghiệp hướng dẫn việc bổ sung, sửa đổi hồ sơ.
- Bước 3: Nhận kết quả
          Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ.
* Khi thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật mà doanh nghiệp không thực hiện việc thông báo bằng văn bản vớ Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở thì công ty có thể bị xử phạt với mức tiền lên tới 5.000.000 đồng theo quy định tại Điều 11 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay