Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thủ tục thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 1. Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; 2. Nghị định số 143/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/10/2016 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động ...
Thành lập hộ kinh doanh

Thành lập hộ kinh doanh

I. Cơ sở pháp lý 1. Luật Doanh nghiệp 2014 2. Nghị định số 78/2015/NĐ – CP của hính phủ ngày 14/9/2015 quy định về đăng ký doanh nghiệp 3. Nghị định số 108/2018/NĐ- ...
Hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

Hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại

       Luật Thương mại năm 2005 định nghĩa: “Khuyến mại là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ...
Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

Chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

I. Cơ sở pháp lý 1. Luật Doanh nghiệp 2014 2. Nghị định 78/2015/NĐ- CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp 3. Nghị định 108/2018/NĐ- CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung nghị ...
Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

I. Cơ sở pháp lý 1. Luật Doanh nghiệp 2014; 2. Nghị định 96/2015/NĐ- CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp; 3. Nghị định ...
Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phần

I. Cơ sở pháp lý        - Luật Doanh nghiệp 2014;        - Nghị định 96/2015/NĐ- CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều ...
Thông báo hủy mẫu dấu của doanh nghiệp

Thông báo hủy mẫu dấu của doanh nghiệp

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; 3. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định ...
Thành lập trường phổ thông liên cấp

Thành lập trường phổ thông liên cấp

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/04/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. 2. Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ...
Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Thuế giá trị gia tăng ngày 03 tháng 6 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị ...
 Trang:   << 9  10  11  12