Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

Quy định về tư cách thành viên công ty tnhh

Quy định về tư cách thành viên công ty tnhh

1. Hình thành tư cách thành viên công ty TNHH        Thông  thường, tư cách thành viên công ty được hình thành bằng các con đường sau: Góp vốn vào ...
Chính sách đảm bảo của nhà nước đối với doanh nghiệp

Chính sách đảm bảo của nhà nước đối với doanh nghiệp

I.CĂN CỨ PHÁP LÝ - Luật Doanh nghiệp 2014 - Luật Đầu tư 2014 II. NỘI DUNG TƯ VẤN        Điều 5 Luật Doanh Nghiệp 2014 quy định cụ thể về ...
Phải nộp thuế khi chuyển nhượng cổ phần

Phải nộp thuế khi chuyển nhượng cổ phần

1. Mức  thuế  cần phải đóng sau khi tiến hành tủ tục chuyển nhượng cổ phần         Trước khi thông tư 111/2013/TT-BTC có hiệu lực, tức là vào thời điểm ...
Những điều cần lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp

Những điều cần lưu ý khi đặt tên doanh nghiệp

1.Các thành tố tạo nên tên doanh nghiệp        Có 02 thành tố tạo nên tên tiếng Việt của doanh nghiệp: Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp ...
 Trang:   << 9  10  11  12