Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo

Điều kiện kinh doanh dịch vụ quảng cáo

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Quảng cáo năm 2012. 2. Nghị định số 181/ 2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật quảng cáo. II. NỘI ...
Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Luật Du lịch năm 2017. 3. Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 về hướng dẫn Luật Du lịch. 4. Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ...
Thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên

Thành lập chi nhánh công ty TNHH một thành viên

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp. 3. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 ...
Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức sở hữu

Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức sở hữu

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp. 3. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 ...
Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; 3. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định ...
Thủ tục thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi mẫu con dấu của doanh nghiệp

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 1. Luật Doanh nghiệp năm 2014. 2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; 3. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định ...
Góp vốn trong công ty tnhh hai thành viên

Góp vốn trong công ty tnhh hai thành viên

1. Thực hiện góp vốn        Thành viên góp vốn phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp ...
Những lưu ý khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

Những lưu ý khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện

1.Thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện         Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật doanh ...
Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện ?

Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện ?

I. Văn phòng đại diện và chi nhánh có gì khác nhau 1.Văn phòng đại diện là gì?        Điều 45 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định Văn phòng đại ...
 Trang:   << 9  10  11  12