Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

 THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1, Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp 2020 - Luật Đầu tư 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp - Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật Đầu tư 2020. 2, Thủ ...
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

I. Cơ sở pháp lý           - Luật doanh nghiệp năm 2020           - Nghị định 01/2020/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung 1. Các ...
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định 01/2020/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung 1. Các trường hợp thực hiện chuyển đổi công ty TNHH 1 thành ...
HỒ SƠ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT CÔNG TY GỒM NHỮNG GÌ

HỒ SƠ SÁP NHẬP, HỢP NHẤT CÔNG TY GỒM NHỮNG GÌ

1, Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp 2, Hồ sơ hợp nhất công ty          Hồ sơ hợp nhất ...
CHIA, TÁCH CÔNG TY CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO

CHIA, TÁCH CÔNG TY CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC NHƯ THẾ NÀO

1, Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 2, Thủ tục thực hiện chia, tách công ty Bước 1: Thông qua nghị quyết, quyết ...
CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN VIỆC CHIA, TÁCH CÔNG TY VÀ CÁCH PHÂN BIỆT CHIA, TÁCH CÔNG TY NHƯ THẾ NÀO

CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN VIỆC CHIA, TÁCH CÔNG TY VÀ CÁCH PHÂN BIỆT CHIA, TÁCH CÔNG TY NHƯ THẾ NÀO

1, Cơ sở pháp lý - Luật Doanh nghiệp 2020 2, Nội dung tư vấn 2.1. Loại hình công ty nào được thực hiện chia, tách công ty           Theo quy định tại Điều 198, ...
GÓP VỐN KINH DOANH CHẬM TIẾN ĐỘ CÓ BỊ XỬ PHẠT HAY KHÔNG?

GÓP VỐN KINH DOANH CHẬM TIẾN ĐỘ CÓ BỊ XỬ PHẠT HAY KHÔNG?

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định 50/2016/NĐ-CP nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp đầu tư. II. Nội dung           Theo ...
THỦ TỤC CHUYỂN TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ  KINH DOANH  MỚI NHẤT NĂM 2021

THỦ TỤC CHUYỂN TRỤ SỞ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH DOANH MỚI NHẤT NĂM 2021

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung Pháp luật hiện hành quy định, để thay đổi trụ sở hoạt động ...
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI/ CHUYỂN NHƯỢNG CHỦ HỘ KINH DOANH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THAY ĐỔI/ CHUYỂN NHƯỢNG CHỦ HỘ KINH DOANH

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung           Pháp luật hiện hành quy định, để thay đổi/chuyển nhượng chủ hộ ...