Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

NHỮNG GIẤY TỜ, THỦ TỤC KHI THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

NHỮNG GIẤY TỜ, THỦ TỤC KHI THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung           Pháp luật hiện hành quy định, để thành lập hộ kinh doanh ...
SÁP NHẬP CÔNG TY VÀ HỢP NHẤT CÔNG TY CÓ GIỐNG NHAU KHÔNG

SÁP NHẬP CÔNG TY VÀ HỢP NHẤT CÔNG TY CÓ GIỐNG NHAU KHÔNG

1, Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp năm 2020 2, Phân biệt hợp nhất công ty và sáp nhập công ty           Để phân biệt thế nào là sáp nhập công ty ...
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ ĐƯỢC THUÊ GIÁM ĐỐC GIÚP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CÓ ĐƯỢC THUÊ GIÁM ĐỐC GIÚP QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP KHÔNG

1, Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp 2020 - Bộ luật Dân sự 2015 2, Nội dung tư vấn           - Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm ...
Cách rút vốn ra khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

Cách rút vốn ra khỏi công ty TNHH 2 thành viên trở lên?

I. Cơ sở pháp lý           - Luật doanh nghiệp năm 2020 II. Nội dung           Theo quy định mới nhất của Luật doanh nghiệp 2020 thì thành viên công ty TNHH 2 thành ...
Muốn thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện những thủ tục gì?

Muốn thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân cần thực hiện những thủ tục gì?

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung           Pháp luật quy định trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bán, ...
Quy trình thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên?

Quy trình thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên?

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định 01/2021 về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung           Pháp luật quy định trường hợp chủ sở hữu công ty ...
Hồ Sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện?

Hồ Sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện?

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/ NĐ-CP nghị định về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung           Để đăng ký hoạt động của văn phòng đại ...
Hồ Sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh?

Hồ Sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh?

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/ NĐ-CP nghị định về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung           Để thành lập chi nhánh mới của một doanh ...
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THAY ĐỔI TỪ CHỨNG MINH NHÂN DÂN SANG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THAY ĐỔI TỪ CHỨNG MINH NHÂN DÂN SANG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Điều 31 Luật doanh nghiệp 2021 có quy định: Doanh nghiệp phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi một trong những nội dung sau đây: a) Ngành, ...