Blue ocean

Luật sư dân sự

Xử lý tranh chấp hợp đồng đặt cọc khi không có thỏa thuận phạt cọc

Xử lý tranh chấp hợp đồng đặt cọc khi không có thỏa thuận phạt cọc

I, CƠ SỞ PHÁP LÝ. - Bộ luật Dân sự 2015 - Nghị quyết số 01/2003/NQ – HĐTP II, LUẬT SƯ TƯ VẤN. Đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ ...
LY HÔN CÓ ĐÒI LẠI ĐƯỢC NHỮNG TÀI SẢN MÀ CHỒNG ĐÃ MUA CHO BỒ NHÍ KHÔNG?

LY HÔN CÓ ĐÒI LẠI ĐƯỢC NHỮNG TÀI SẢN MÀ CHỒNG ĐÃ MUA CHO BỒ NHÍ KHÔNG?

Trước tiên, chúng ta cần phải làm rõ tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng được pháp luật hiện nay quy định như thế nào. Trước tiên về ...
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC YÊU CẦU HỦY VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC YÊU CẦU HỦY VIỆC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

I. Cơ sở pháp lý - Luật Tố tụng Dân sự 2015; - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; - Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP ngày 06/01/2016 hướng dẫn thi hành một ...
THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN KHÔNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC THUẬN TÌNH LY HÔN KHÔNG CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và ...
QUYỀN NUÔI CON CỦA CHA, MẸ SAU KHI LY HÔN

QUYỀN NUÔI CON CỦA CHA, MẸ SAU KHI LY HÔN

1. Về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau ly hôn Theo quy định tại Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như sau: Sau khi ...
THỦ TỤC CẢI CHÍNH GIẤY KHAI SINH KHI CÓ SAI SÓT THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

THỦ TỤC CẢI CHÍNH GIẤY KHAI SINH KHI CÓ SAI SÓT THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự 2015; - Luật Hộ tịch 2014; - Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành ...
LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI MỘT BÊN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐANG SINH SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI

LY HÔN ĐƠN PHƯƠNG KHI MỘT BÊN LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐANG SINH SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ pháp lý - Căn cứ vào Bộ luật tố tụng dân sự 2015; - Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; - Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số ...
THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ TÊN CHO CON TRONG GIẤY KHAI SINH

THỦ TỤC THAY ĐỔI HỌ TÊN CHO CON TRONG GIẤY KHAI SINH

I. Căn cứ pháp lý - Luật Hộ tịch 2014; - Bộ luật dân sự 2015; - Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch; - Thông ...
THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

THỦ TỤC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN

I. Cở sở pháp lý Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; Luật Hộ tịch 2014;  Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ ...