Blue ocean

Luật sư dân sự

THỪA KẾ THẾ VỊ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM

THỪA KẾ THẾ VỊ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA VIỆT NAM

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự 2015; - Luật Nuôi con nuôi 2010. 2. Tư vấn của Luật sư Bộ luật Dân sự 2015 quy định về thừa kế thế vị tại điều ...
CĂN CỨ TÒA ÁN TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN VÀ KHIẾU NẠI VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

CĂN CỨ TÒA ÁN TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN VÀ KHIẾU NẠI VIỆC TRẢ LẠI ĐƠN KHỞI KIỆN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

1. Cơ sở pháp lý - Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; - Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐTP ngày 05/05/2017 hướng dẫn một số quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều ...
THỦ TỤC ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

THỦ TỤC ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG

Chủ thể có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Căn cứ theo quy định tại điều 186 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về quyền ...
NGUYÊN ĐƠN RÚT TOÀN BỘ YÊU CẦU KHỞI KIỆN TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM THÌ CÓ BỊ MẤT ÁN PHÍ KHÔNG?

NGUYÊN ĐƠN RÚT TOÀN BỘ YÊU CẦU KHỞI KIỆN TẠI PHIÊN TÒA SƠ THẨM THÌ CÓ BỊ MẤT ÁN PHÍ KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Tố tụng dân sự 2015; - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 2. Nội dung tư vấn Theo quy định tại khoản 2 Điều 244 Bộ luật Tố ...
XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA PHÁP LUẬT

XÁC ĐỊNH LẠI GIỚI TÍNH THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT CỦA PHÁP LUẬT

I. Cơ sở pháp lý - Bộ luật Dân sự 2015; - Luật Hộ tịch 2014; - Nghị định 123/2015/NĐ-CP ; - Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật ...
HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ KHI HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở BỊ TUYÊN VÔ HIỆU

HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ KHI HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ Ở BỊ TUYÊN VÔ HIỆU

I. Căn cứ pháp lý - Bộ luật Dân sự 2015; - Luật Nhà ở 2014; - Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐTP ngày 10/08/2004 hướng dẫn áp dụng pháp luật trong việc giải quyết các vụ ...
CHỒNG ĐANG ĐI TÙ THÌ VỢ CÓ LY HÔN ĐƯỢC KHÔNG?

CHỒNG ĐANG ĐI TÙ THÌ VỢ CÓ LY HÔN ĐƯỢC KHÔNG?

Vợ có được gửi đơn ly hôn khi chồng đang đi tù? Theo quy định tại Điều 51 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014: “Vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ ...
QUYỀN KHỞI KIỆN CỦA ĐƯƠNG SỰ LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

QUYỀN KHỞI KIỆN CỦA ĐƯƠNG SỰ LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Bộ luật Dân sự 2015 thì“người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi”. Điều 186 Bộ luật tố tụng dân sự ...
NHÀ ĐẤT MUA BÁN BẰNG GIẤY VIẾT TAY CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ KHÔNG?

NHÀ ĐẤT MUA BÁN BẰNG GIẤY VIẾT TAY CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ KHÔNG?

1. Căn cứ pháp lý - Luật Đất Đai năm 2013; - Luật Cư trú năm 2020; - Luật Nhà ở năm 2014; - Nghị định 62/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số Điều Luật ...