Blue ocean

Luật sư dân sự

Điều kiện để di chúc miệng hợp pháp

Điều kiện để di chúc miệng hợp pháp

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ - Luật Dân sự 2015 II. LUẬT SƯ TƯ VẤN Để di chúc miệng hợp pháp và có hiệu lực pháp luật, di chúc miệng cần đáp ứng đủ ...
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

      1. Về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại Căn cứ phát sinh trách nhiệm BTTH là cở sở pháp lý mà dựa vào đó, cơ ...
Lưu ý trong soạn thảo hợp đồng thuê nhà

Lưu ý trong soạn thảo hợp đồng thuê nhà

Đối với từng đối tượng trong hợp đồng thuê nhà thì lợi ích quan tâm là khác nhau. Nên trong soạn thảo hợp đồng thuê nhà thì các điều khoản được ...
Quy định về nộp tiền tạm ứng án phí khi khởi kiện

Quy định về nộp tiền tạm ứng án phí khi khởi kiện

          Theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức tạm ứng án ...
SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 VÀ PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 1 VÀ PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

    Tiêu chí Phiếu lý lịch tư pháp số 1 Phiếu lý lịch tư pháp số 2 Mục đích - Dùng để quản lý nhân sự; - Cung cấp thông tin cá nhân, tình trạng án tích… ...
Bị Tòa án tuyên bố đã chết nhưng trở về thì có được khôi phục quan hệ hôn nhân hay không?

Bị Tòa án tuyên bố đã chết nhưng trở về thì có được khôi phục quan hệ hôn nhân hay không?

Cơ sở pháp lý         - Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Nội dung Quan hệ nhân thân           Theo Khoản 1 Điều 67 Luật hôn nhân gia đình năm ...
Tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng bao gồm những tài sản nào?

Tài sản chung và tài sản riêng của vợ chồng bao gồm những tài sản nào?

Cơ sở pháp lý Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hôn nhân và gia đình. Nội ...
Giải quyết các quan hệ về tài sản, quan hệ giữa cha mẹ và con của nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn?

Giải quyết các quan hệ về tài sản, quan hệ giữa cha mẹ và con của nam nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn?

Cơ sở pháp lý          - Luật hôn nhân gia đình năm 2014 Nội dung        Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 3 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 ...
Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký kết hôn, trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn như thế nào?

Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký kết hôn, trình tự, thủ tục đăng ký kết hôn như thế nào?

Cơ sở pháp lý Luật hộ tịch năm 2014 Nghị định 123/2015/NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. Nội dung Cơ quan có thẩm quyền ...