Blue ocean

Dịch vụ sổ đỏ

Sang tên sổ đỏ chính là việc xác lập chính thức quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã nhận chuyển nhượng, việc sang tên sổ đỏ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp mua bán nhà đất viết tay từ lâu hoặc từ khi chưa có sổ đỏ thì việc sang tên sẽ phức tạp hơn. Luật Đại An Phát cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ đối với mọi trường hợp, hãy liên hệ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.
Thủ tục hợp thửa đất

Thủ tục hợp thửa đất

Thủ tục hợp thửa đất như sau: I. Cơ sở pháp lý. - Luật Đất đai 2013; - Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất ...
Thủ tục tách thửa đất

Thủ tục tách thửa đất

Trình tự tách thửa đất như sau: I. Cơ sở pháp lý. - Luật Đất đai 2013; - Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đất ...
Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức

Xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức

Trình tự thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức như sau:  1. Hồ sơ Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyển sở ...
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp đối với đất thuê

Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp đối với đất thuê

Trình tự thủ tục Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp đối với đất thuê​: I. CĂN CỨ PHÁP LÝ Luật Đất đai năm 2013; Luật Công chứng năm 2014; Nghị định ...
Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất

Trình tự thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất như sau: I. Các quy định pháp luật về thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất. -   Luật Đất đai 2013; -   Nghị định ...
Thủ tục xin giao đất dưới hình thức cho thuê đất

Thủ tục xin giao đất dưới hình thức cho thuê đất

Trình tự thủ tục xin giao đất dưới hình thức cho thuê đất như sau: I. Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai 2013 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi ...
Đăng ký đất đai lần đầu đối với tổ chức được Nhà nước giao đất để quản lý

Đăng ký đất đai lần đầu đối với tổ chức được Nhà nước giao đất để quản lý

Trình tự đăng ký đất đai lần đầu đối với tổ chức được Nhà nước giao đất để quản lý như sau: I. CƠ SỞ PHÁP LÝ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP ...
Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Trình tự thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất như sau: I Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013. Thông tư 24/2014 /TT-TNMT ...
Thủ tục thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Thủ tục thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Trình tự thủ tục thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất như sau: I. Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai 2013; - Nghị ...
 Trang:    1  2  3  4  5  6