Blue ocean

Dịch vụ sổ đỏ

Sang tên sổ đỏ chính là việc xác lập chính thức quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã nhận chuyển nhượng, việc sang tên sổ đỏ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp mua bán nhà đất viết tay từ lâu hoặc từ khi chưa có sổ đỏ thì việc sang tên sẽ phức tạp hơn. Luật Đại An Phát cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ đối với mọi trường hợp, hãy liên hệ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.
Thủ tục thừa kế đất đai

Thủ tục thừa kế đất đai

          Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ           Để khai nhận di sản thừa kế, người khai nhận cần chuẩn bị 01 (một) bộ ...
Thủ tục đặt cọc mua nhà đất

Thủ tục đặt cọc mua nhà đất

I/ Cở sở pháp lý - Bộ luật dân sự 2015 - Luật đất đai 2013 - Luật nhà ở 2014 - Luật công chứng 2014, sửa đổi bổ sung 2018 II/ Nội dung tư vấn   ...
Thủ tục xóa nợ trên sổ đỏ

Thủ tục xóa nợ trên sổ đỏ

           1. Trình tự, thủ tục xóa nợ           Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ           Người sử dụng đất chuẩn ...
Xin cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư mini

Xin cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư mini

I. Cơ sở pháp lý Tại Luật Nhà ở năm 2014, Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành đều không có quy định về thuật ngữ “chung ...
Xin cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư

Xin cấp sổ đỏ cho căn hộ chung cư

I.  Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai năm 2013; - Luật Công chứng năm 2014; - Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; - Thông tư số ...
Sang tên sổ đỏ đối với đất trồng lúa

Sang tên sổ đỏ đối với đất trồng lúa

Cơ sở pháp lý Luật Đất đai năm 2013; Luật Công chứng năm 2014; Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; Thông tư số 24/2014/TT-BTC về hồ sơ địa ...
Sang tên sổ đỏ đất của hộ gia đình

Sang tên sổ đỏ đất của hộ gia đình

I. Cơ sở pháp lý -  Luật Đất đai năm 2013; -  Luật Công chứng năm 2014; -  Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP; -  Thông tư số ...
Sang tên sổ đỏ do nhận tặng cho

Sang tên sổ đỏ do nhận tặng cho

I. Cơ sở pháp lý - Luật đất đai năm 2013 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật đất đai năm 2013 ...
Thay đổi thông tin cá nhân trong sổ đỏ

Thay đổi thông tin cá nhân trong sổ đỏ

I Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai 2013; - Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai 2013. - Thông tư 24/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Nghị định 43/2014. II. Nội ...
 Trang:    1  2  3  4  5  6