Blue ocean

Dịch vụ sổ đỏ

Sang tên sổ đỏ chính là việc xác lập chính thức quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã nhận chuyển nhượng, việc sang tên sổ đỏ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp mua bán nhà đất viết tay từ lâu hoặc từ khi chưa có sổ đỏ thì việc sang tên sẽ phức tạp hơn. Luật Đại An Phát cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ đối với mọi trường hợp, hãy liên hệ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.
Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

Trình tự thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất như sau: 1. Cơ sở pháp lý - Luật đất đai năm 2013 - Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi ...
Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thế chấp

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thế chấp

Trình tự thủ tục thay đổi nội dung đăng ký thế chấp như sau: I. Căn cứ pháp lý - Luật Đất đai 2013 - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành ...
 Trang:    1  2  3  4  5  6