Blue ocean

Dịch vụ sổ đỏ

Sang tên sổ đỏ chính là việc xác lập chính thức quyền sử dụng đất đối với thửa đất đã nhận chuyển nhượng, việc sang tên sổ đỏ sẽ được thực hiện sau khi hoàn thành việc công chứng hợp đồng chuyển nhượng. Tuy nhiên thực tế có nhiều trường hợp mua bán nhà đất viết tay từ lâu hoặc từ khi chưa có sổ đỏ thì việc sang tên sẽ phức tạp hơn. Luật Đại An Phát cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ đối với mọi trường hợp, hãy liên hệ để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình.
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất sau khi giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất sau khi giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trình tự các bước đăng ký biến động quyền sử dụng đất do giải quyết khiếu nại, tố cáo như sau: 1. Hồ sơ - Đơn đăng ký biến động (Bản chính – theo mẫu); - Bản ...
Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất sau khi giải quyết tranh chấp

Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất sau khi giải quyết tranh chấp

Trình tự thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất sau khi giải quyết tranh chấp như sau: 1. Hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất sau khi ...
Cấp sổ đỏ lần đất đối với người được giao đất, cho thuê đất

Cấp sổ đỏ lần đất đối với người được giao đất, cho thuê đất

         Trình tự thủ tục việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp được giao đất cho thuê đất. I. Cơ sở pháp ...
Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất

     Thủ tục xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau: 1. Trình tự thực hiện xóa đăng ký ...
Thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng đất do góp vốn

Thủ tục đăng ký sang tên quyền sử dụng đất do góp vốn

Thủ tục góp vốn và đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất được thực hiện như sau: Về việc  góp vốn bằng quyền sử dụng đất: Bước 1: Định giá quyền sử dụng đất ...
Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Trình tự thực hiện thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất 1. Hồ sơ xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất - Đơn ...
Xác nhận đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Xác nhận đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất

Trình tự thủ tục xác nhận đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất như sau: 1. Hồ sơ xác nhận đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử ...
Thủ tục xin giao đất, thuê đất

Thủ tục xin giao đất, thuê đất

Trình tự thủ tục xin giao đất, thuê đất như sau: I. Cơ sở pháp lý - Luật Đất đai 2013; - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số ...
Thẩm định điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Thẩm định điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất

Trình tự thủ tục thẩm định điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất  I. Cơ sở pháp lý. - Luật Đất đai 2013; - Nghị định 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết ...
 Trang:    1  2  3  4  5  6