Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

       Công ty TNHH một thành viên là loại hình kinh doanh phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay do nó có nhiều ưu điểm như: cơ cấu tổ chức công ty gọn nhẹ, linh động, thủ tục đơn giản hơn nhiều với công ty Cổ phần hay công ty TNHH hai thành viên và nó lại khoa học và minh bạch hơn doanh nghiệp tư nhân.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:
1. Luật Doanh nghiệp năm 2014.
2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.
3. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
4. Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.
II. NỘI DUNG TƯ VẤN:
1. Thành phần hồ sơ:

       Căn cứ vào quy định tại Điều 22 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều 23 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP thì hồ sơ thành lập Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu gồm có:
          - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
          - Điều lệ công ty.
         - Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý.
          - Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
               + Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước);
                + Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.
       - Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
3. Cơ quan giải quyết: Phòng đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoach Đầu tư tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở của doanh nghiệp.
4. Nộp hồ sơ: Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh hoặc thực hiện nộp hồ sơ qua mạng điện tử tại Cổng Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. 
5. Thời hạn: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6. Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu.

Để được tư vấn miễn phí về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên do tổ chức sở hữu, vui lòng liên hệ Luật Đại An Phát.

Công ty Luật Đại An Phát với đội ngũ Luật sư uy tín, giàu kinh nghiệm chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về CÔNG CHỨNG, ĐẤT ĐAI, DOANH NGHIỆP, SỞ HỮU TRÍ TUỆ,.....