Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Người chưa thành niên gây tai nạn giao thông có phải đi tù

18/09/2018 13:45

Tại điều 202 BLHS 1999 sửa đổi bổ sung 2009 quy định:

Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
"1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến năm năm.
2. Phạm tội  thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;
b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác;
c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  giao thông;
đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm."

Như vậy, nếu mọt người do không tuân thủ pháp luật về giao thông đường bộ mà gây tại nạn theo mô tả của điều luật thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên, người chưa thành niên theo quy định tại điều 12 nếu trong khoảng từ đủ 14 tuổi đến 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự trong trường hợp rất nghiêm trọng do cố ý hoặc đặc biệt nghiêm trọng . Vì vậy người chưa thành niên trong độ tuổi này mà vi phạm pháp luật về an toàn giao thông mà gây tai nạn thì đây chỉ là lỗi vô ý do quá tự tin hoặc cẩu thả. Cho nên trong trường hợp này không phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng phải bồi thường cho người bị hại theo đúng quy định.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay