Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

18/06/2021 15:16

I: Quy định về đặt tên công ty
Doanh nghiệp muốn đổi tên công ty thì tên mới cần đáp ứng theo yêu cầu của luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, tại điều 43 quy định tên doanh nghiệp bao gồm: Loại hình công ty + Tên riêng
* Loại hình công ty được viết là:
- Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH”;
- Đối với công ty cổ phần: “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP”;
- Đối với công ty hợp danh: “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD”;Thay đổi tên doanh nghiệp
- Đối với doanh nghiệp tư nhân: “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN”.
* Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
Lưu ý: Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp:
- Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.
- Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
- Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên bằng tiếng nước ngoài.
II: Thủ tục đặt tên công ty
1. Chuẩn bị hồ sơ thay đổi tên công ty:
- Thông báo của người đại diện pháp luật về việc thay đổi tên công ty.
- Biên bản họp về việc thay đổi tên công ty (đối với công ty TNHH Hai thành viên trở lên, Công ty Cổ Phần)
- Quyết định của Chủ tịch HĐTV/HĐQT về việc thay đổi tên công ty.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
- Giấy tờ ủy quyền hoặc giới thiệu cho người nộp hồ sơ và nhận kết quả.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
2. Nộp hồ sơ thay đổi tên công ty
- Sau khi hồ sơ có đủ chữ ký tiến hành nộp hồ sơ qua mạng của cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Cơ quan đăng ký ra kết quả chấp thuận hồ sơ hoặc yêu cầu sửa đổi hồ sơ (nếu có) bằng văn bản.
3. Công bố thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
4. Doanh nghiệp cần tiến hành khắc lại con dấu với pháp nhân.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 mới nhất, thì con dấu pháp nhân của doanh nghiệp do doanh nghiệp tự quản lý và chịu trách nhiệm. Do đó, khi thay đổi con dấu pháp nhân, doanh nghiệp không cần phải tiến hành Thông báo mẫu dấu với cơ quan có thẩm quyền nữa.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay