Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Thay đổi giấy phép đầu tư cấp trước ngày 01/7/2006

31/10/2018 14:46

       Sau khi Luật Đầu tư 2014 ra đời, có một số thay đổi nhất định trong các chính sách và thủ tục hành chính. Do đó, các thủ tục thay đổi đối với các giấy phép đầu tư được cấp trước ngày 01/07/2006 cũng có sự khác biệt. Dưới đây là thủ tục điều chỉnh giấy phép đầu tư cấp trước ngày 01/07/2006 áp dụng đối với các doanh nghiệp chưa đăng ký lại và các hợp đồng BCC chưa thay đổi giấy phép đầu tư.

1. Hồ sơ
♦ Hồ sơ thay đổi giấy phép đầu tư trong trường hợp này gồm có những giấy tờ sau:
  1. Bản đăng ký, đề nghị điều chỉnh giấy phép đầu tư;
  2. Giải trình những nội dung điều chỉnh và lý do điều chỉnh;
  3. Bản sửa đổi, bổ sung hợp đồng liên doanh, điều lệ doanh nghiệp;
  4. Bản sao hợp lệ giấy phép đầu tư và các giấy phép con khác;
  5. Báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp và dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
  6. Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất;
  7. Các tài liệu khác liên quan đến thông tin mà doanh nghiệp cần điều chỉnh.
♦ Số lượng:
       - Đối với trường hợp không phải hỏi ý kiến các Bộ, ngành: 03 bộ, trong đó ít nhất 01 bộ gốc.
       - Đối với các trường hợp cần lấy ý kiến các Bộ, ngành: 10 bộ hồ sơ, trong đó ít nhất 01 bộ gốc.
2. Thủ tục thực hiện
       Doanh nghiệp nộp hồ sơ nêu trên tại Bộ phận “một cửa” của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi cấp giấy phép đầu tư lần đầu cho doanh nghiệp.
3. Thời hạn giải quyết
       - Đối với trường hợp không phải hỏi ý kiến các Bộ, ngành: 15 ngày làm việc.
       - Đối với các trường hợp cần lấy ý kiến các Bộ, ngành: 45 ngày làm việc.
       Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi giấy phép đầu tư, doanh nghiệp sẽ nhận được giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép kinh doanh hoặc công văn chấp thuận đối với các trường hợp: Mở văn phòng giao dịch, kho hàng, cửa hàng giới thiệu sản phẩm, thay đổi trụ sở chính.

Luật Đại An Phát với đội ngũ Luật sư uy tín, giàu kinh nghiệm chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về CÔNG CHỨNG, ĐẤT ĐAI, DOANH NGHIỆP, SỞ HỮU TRÍ TUỆ,...
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay