Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI TRƯỚC THỜI HẠN THÔNG BÁO CỦA DOANH NGHIỆP

28/07/2021 00:18

Sau một khoảng thời gian tạm ngừng kinh doanh vì những khó khăn trong hoạt động sản xuất, doanh nghiệp tìm được hướng đi mới và muốn hoạt động trở lại trước thời hạn đã thông báo tạm ngừng kinh doanh, như vậy, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp. Công ty Luật Đại An Phát cung cấp dịch vụ pháp lý đại diện khách hàng thực hiện thủ tục đăng ký hoạt động trở lại của doanh nghiệp.

1. Điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trở lại trước đã thông báo

- Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Hồ sơ đăng ký kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp

- Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp (Xem mẫu thông báo tại đây). Mẫu thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn gồm có: Thông tin doanh nghiệp, Lý do hoạt động trở lại trước thời hạn, ngày đăng ký hoạt động trở lại, những chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có) cũng đăng ký hoạt động trở lại,…..
(Xem thêm Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh mới nhất tại đây)
- Văn bản ủy quyền cho tổ chức, cá nhân đại diện thực hiện thủ tục
đăng ký kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp

3. Trình tự thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của doanh nghiệp

- Bước 1: Đại An Phát sẽ thay mặt khách hàng tiến hành soạn hồ sơ và gửi thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đến Phòng đăng ký kinh doanh.
- Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ tiến hành xử lý hồ sơ và gửi trả kết quả.
- Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh tiến hành gửi Giấy xác nhận về việc hoạt động trở lại trước thời hạn thông báo cho doanh nghiệp. Sau khi nhận được thông báo, doanh nghiệp tiến hành hoạt động bình thường kể từ ngày đăng ký hoạt động trở lại.
Lưu ý:
- Khi doanh nghiệp tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh thì có đăng ký thời hạn tạm ngừng, trong trường hợp hết thời hạn tạm ngừng này thì doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh như bình thường mà không cần làm Thông báo gửi Phòng đăng ký kinh doanh.
- Khi doanh nghiệp ra Thông báo kinh doanh trước thời hạn, thì doanh nghiệp có thể lựa chọn Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng hoạt động trở lại trước thời hạn với doanh nghiệp.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay