Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

CHUYỂN NHƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

25/05/2020 12:46

Theo quy định, trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể  yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

- Hồ sơ chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm:
+ 02 Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, (mu s: 01-CGĐ Ph lc B ca Thông tư s 01/2007/TT-BKHCN);
+ Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó);
+ Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu chuyển nhượng đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);
+ Giấy tờ nộp phí và lệ phí theo quy định, gồm:
- Thời hạn xử lý: 02 tháng kể từ ngày nộp đơn

Chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu

- Phí, lệ phí:
+ Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn (160.000 VNĐ/01 đơn đăng ký);
+ Phí công bố (120.000 VNĐ/01 đơn đăng ký trong trường hợp đơn đăng ký nhãn hiệu đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).
Lưu ý: Trường hợp yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp sau khi có thông báo dự định cấp văn bằng bảo hộ, đơn đăng ký nhãn hiệu phải được thẩm định lại và công bố nội dung chuyển nhượng. Người nộp đơn phải nộp phí thẩm định đơn (550.000 VNĐ/01 nhóm sản phẩm, dịch vụ) và phí công bố (120.000 VNĐ/01 đơn yêu cầu chuyển nhượng).

Trên đây là tư vấn của Luật Đại An Phát về “Th tc chuyển nhượng đơn đăng ký Nhãn hiệu”.

Luật Đại An Phát là đơn vị tư vấn uy tín, chuyên cung cấp các dịch vụ về Doanh nghiệp, giấy phép con: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh, Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học,…

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay