Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài

06/11/2018 20:42

       Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ lợi ích đó. Việc thành lập văn phòng đại diện dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp với chức năng hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với khách hàng và đối tác. Khi không còn nhu cầu  nữa thì doanh nghiệp có thể chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện. Sau đây, hãy cùng Luật Đại An Phát tìm hiểu về trình tự, thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:
1. Luật Doanh nghiệp năm 2014.
2. Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ quy định về đăng ký doanh nghiệp.
3. Nghị định số 108/2018/NĐ- CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 78/2015/NĐ- CP
4. Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.
5. Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.
II. NỘI DUNG TƯ VẤN:
1. Các trường hợp chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài:
       Đối với văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài có các trường hợp chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP:
         - Theo đề nghị của thương nhân nước ngoài.
       - Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ nơi thương nhân đó thành lập hoặc đăng ký kinh doanh.
        - Hết thời hạn hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà thương nhân nước ngoài không đề nghị gia hạn.
         - Hết thời gian hoạt động theo Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện mà không được Cơ quan cấp Giấy phép đồng ý gia hạn.
         - Bị thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP.
         - Thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện không còn đáp ứng một trong những điều kiện quy định tại Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP.
2. Thành phần hồ sơ:
       Trước khi tiến hành chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, thương nhân nước ngoài cần phải hoàn tất các thủ tục và nghĩa vụ về thuế; thông báo cho người lao động và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả lương, chấm dứt hợp đồng lao động; thanh lý các loại hợp đồng khác như hợp đồng thuê nhà, hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa các bên (nếu có); thanh toán các khoản nợ khác.
       Đối với văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài thì theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, hồ sơ bao gồm:
      - Thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện theo mẫu của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP;
       - Bản sao văn bản của Cơ quan cấp Giấy phép không gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (đối với trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP) hoặc bản sao Quyết định thu hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của Cơ quan cấp Giấy phép (đối với trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP);
       - Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
       - Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
       - Bản chính Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện.
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Cơ quan giải quyết:
       Sở Công thương tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép đăng ký thành lập văn phòng đại diện.
5. Nộp hồ sơ:
       
Doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến đến Sở Công thương tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép đăng ký thành lập văn phòng đại diện.
6. Thời hạn:
       
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
7. Kết quả:
       Doanh nghiệp nhận được các thông báo về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện.
* Lưu ý: Ngoài việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động, thương nhân nước ngoài, Văn phòng đại diện, phải niêm yết công khai về việc chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện tại trụ sở của Văn phòng đại diện, và thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật khi Văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động.

Luật Đại An Phát với đội ngũ Luật sư uy tín và giàu kinh nghiệm chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về CÔNG CHỨNG, ĐẤT ĐAI, DOANH NGHIỆP, SỞ HỮU TRÍ TUỆ,...
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay