Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Biểu mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2018

HỎI: Về biểu mẫu hợp đồng: Mẫu hợp đồng lao động được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động (nay là Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013). Theo tôi được biết là NĐ 44/2003/NĐ-CP đã hết hiệu lực. Và luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn cũng không có mẫu hợp đồng lao động được ban hành kèm theo thông tư hướng dẫn. Vậy bên tôi sử dụng mẫu hợp đồng được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mà Thông tư này đã hết hiệu lực thì có được không?Về biểu mẫu hợp đồng: Mẫu hợp đồng lao động được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động (nay là Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013). Theo tôi được biết là NĐ 44/2003/NĐ-CP đã hết hiệu lực. Và luật lao động 2012 và các văn bản hướng dẫn cũng không có mẫu hợp đồng lao động được ban hành kèm theo thông tư hướng dẫn. Vậy bên tôi sử dụng mẫu hợp đồng được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mà Thông tư này đã hết hiệu lực thì có được không?

LUẬT SƯ TƯ VẤN
Luật Đại An Phát kính chào anh/chị! Là một công ty tư vấn chuyên cung cấp các dịch vụ toàn diện, với đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn được đào tạo chuyên nghiệp, Luật Đại An Phát có đủ năng lực để cung cấp cho Quý khách hàng dịch vụ tư vấn và hỗ trợ nêu trên. 
Sau đây, Luật Đại An Phát xin gửi đến Chị nội dung tư vấn như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
Khi đưa ra các ý kiến pháp lý trong Thư tư vấn này, chúng tôi đã xem xét các văn bản quy phạm pháp luật sau đây:
1. Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về Hợp đồng lao động.
2. Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về Hợp đồng lao động.
II. NỘI DUNG TƯ VẤN
Theo thông tin Chị gửi cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra ý kiến về vấn đề Chị muốn tư vấn là có được phép sử dụng biểu mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH đã hết hiệu lực ngày 10/12/2013, như sau:
- Thứ nhất, về mẫu hợp đồng lao động kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH đã hết hiệu lực ngày 10/12/2013: Khi Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH đã hết hiệu lực thì đồng thời các mẫu, biểu mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Thông tư này cũng hết hiệu lực kể từ thời điểm đó. Do đó, Chị không được phép sử dụng mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo Thông tư này, nếu Chị sử dụng mẫu hợp đồng này thì không hợp lệ, không đúng theo quy định của pháp luật lao động.
- Thứ hai, về việc mẫu hợp đồng lao động chị được sử dụng: Căn cứ vào quy định về mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 10/12/2013, Chị được phép sử dụng mẫu hợp đồng này để soạn thảo, và ký kết, do mẫu hợp đồng này chuẩn và đúng theo quy định của pháp luật lao động hiện hành.
Trên đây là toàn bộ ý kiến của chúng tôi liên quan đến vấn đề mà Chị yêu cầu tư vấn. Trong trường hợp cần làm rõ thêm bất kỳ nội dung nào, Chị vui lòng liên hệ
Công ty Luật hợp danh Đại An Phát để được tư vấn pháp luật miễn phí.