Blue ocean

Giải quyết tranh chấp

Tranh chấp đất đai là tranh chấp tương đối phức tạp, nó tồn tại dưới nhiều dạng khác nhau như: Tranh chấp lối đi chung, tranh chấp quyền sở hữu, tranh chấp mốc giới, tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tranh chấp về thừa kế...còn nhiều dạng tranh chấp đất đai khác mà khi xảy ra, chính những người trong cuộc cũng không xác định được chính xác quan hệ pháp lý tranh chấp đất đai. Do đó việc tìm kiếm Luật sư chuyên về đất đai sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp hữu ích nhất để giải quyết tranh chấp của mình.
Khởi kiện hay khiếu nại tranh chấp đất đai

Khởi kiện hay khiếu nại tranh chấp đất đai

       Theo quy định khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013 Tranh chấp đất đai được hiểu là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng ...
Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai

Hồ sơ khởi kiện tranh chấp đất đai

       Khoản 5 Điều 189 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 quy định "Kèm theo đơn khởi kiện phải có tài liệu, chứng cứ chứng minh quyền, lợi ...
Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

       Tuy nhiên, thực tế hiện nay, các văn bản liên quan đến đất đai, nhà ở rất nhiều và dàn trải ở nhiều văn bản khác nhau như ...
 Trang:    1  2