Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

DOANH NGHIỆP CHẬM NỘP THUẾ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO

DOANH NGHIỆP CHẬM NỘP THUẾ BỊ XỬ PHẠT NHƯ THẾ NÀO

1, Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp 2020 - Luật quản lý thuế 2019 - Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn luật quản lý thuế - Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành luật ...
CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP, CỔ PHẦN CÓ PHẢI KÊ KHAI THUẾ KHÔNG

CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP, CỔ PHẦN CÓ PHẢI KÊ KHAI THUẾ KHÔNG

1, Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp 2020 - Luật thuế thu nhập cá nhân 2007, sửa đổi 2012 - Luật chứng khoán 2019 - Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu ...
THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

THU HỒI GIẤY PHÉP KINH DOANH THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

1, Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 2, Các trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh           * Theo quy định ...
THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

1, Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp 2, Thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện     ...
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SANG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SANG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định 01/2020/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung 1. Điều kiện để chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang ...
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SANG CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SANG CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định 01/2020/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung 1. Điều kiện để chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang ...
THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SANG CÔNG TY HỢP DANH

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỔI TỪ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SANG CÔNG TY HỢP DANH

I. Cơ sở pháp lý - Luật doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định 01/2020/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp II. Nội dung 1. Điều kiện để chuyển đổi từ doanh nghiệp tư nhân sang ...
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY HỢP DANH CÓ ĐƯỢC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO CÔNG TY KHÁC KHÔNG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY HỢP DANH CÓ ĐƯỢC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, PHẦN VỐN GÓP VÀO CÔNG TY KHÁC KHÔNG

Hỏi: Chào Luật sư, tôi đang là chủ của 1 doanh nghiệp tư nhân, sắp tới tôi và 1 vài người bạn có dự định sẽ góp vốn để thành lập ...
THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1, Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp 2020 - Luật Đầu tư 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp - Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn luật Đầu tư 2020 2, Thủ ...