Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Kinh doanh - Thương mại

Hoạt động của đại lý thương mại

Hoạt động của đại lý thương mại

(06/11/2018)
       Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý ...
Xem chi tiết
Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

Thành lập công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

(28/09/2018)
       Công ty TNHH một thành viên là loại hình kinh doanh phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay do nó có nhiều ưu điểm như: cơ cấu tổ chức công ty gọn nhẹ, linh động, thủ tục đơn giản hơn nhiều với công ty Cổ phần hay ...
Xem chi tiết