Blue ocean

Tư vấn luật doanh nghiệp trong nước

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI TRƯỚC THỜI HẠN THÔNG BÁO CỦA DOANH NGHIỆP

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI TRƯỚC THỜI HẠN THÔNG BÁO CỦA DOANH NGHIỆP

1. Điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục hoạt động trở lại trước đã thông báo - Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020, doanh nghiệp muốn tiếp tục kinh doanh ...
THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH MỚI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

THỦ TỤC BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH MỚI THEO LUẬT DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT

1. Những lưu ý khi lựa chọn ngành nghề đăng ký kinh doanh mới  Khi thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới, doanh nghiệp phải đáp ứng được ...
THỦ TỤC HOÀN THÀNH MÃ SỐ THUẾ TRƯỚC KHI GIẢI THỂ CỦA DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC HOÀN THÀNH MÃ SỐ THUẾ TRƯỚC KHI GIẢI THỂ CỦA DOANH NGHIỆP

Trước khi làm thủ tục giải thể với Cơ quan đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế. Trình tự thực hiện như ...
THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

THỦ TỤC GIẢM VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Những trường hợp doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục giảm vốn điều lệ: a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ ...
THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP THEO LUẬT MỚI NHẤT

I: Quy định về đặt tên công ty Doanh nghiệp muốn đổi tên công ty thì tên mới cần đáp ứng theo yêu cầu của luật doanh nghiệp 2020. Theo đó, tại ...
THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THEO LUẬT MỚI NHẤT

THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THEO LUẬT MỚI NHẤT

Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên tại ...
THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC GÌ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CÔNG TY CẦN THỰC HIỆN THỦ TỤC GÌ THEO LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

* Căn cứ pháp lý - Luật Doanh nghiệp năm 2020 - Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp - Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính ...
THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY NHƯ THẾ NÀO?

THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH CÔNG TY NHƯ THẾ NÀO?

* Căn cứ pháp lí: - Luật Doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp * Trình tự thủ tục thành lập chi nhánh - Bước 1: Lựa chọn các thông tin ...
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHƯ THẾ NÀO THEO LUẬT MỚI NHẤT

THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NHƯ THẾ NÀO THEO LUẬT MỚI NHẤT

* Căn cứ pháp lí - Luật Doanh nghiệp 2020 - Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng kí doanh nghiệp * Trình tự thủ tục thành lập văn phòng đại diện - Bước 1: Chuẩn bị ...