Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Kinh doanh - Thương mại

Hoạt động của đại lý thương mại

Hoạt động của đại lý thương mại

(06/11/2018)
       Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thoả thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hoá cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý ...
Xem chi tiết
Biểu mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2018

Biểu mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2018

(27/09/2018)
HỎI: Về biểu mẫu hợp đồng: Mẫu hợp đồng lao động được ban hành kèm theo Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2003 của ...
Xem chi tiết
 Trang:    1  2  3