Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây sang đất ở

19/02/2019 20:23

Kính thưa Luật sư, gia đình tôi có một thửa đất có diện tích là 380,0 m2 trồng cây lâu năm không phải đất ở, nay tôi muốn chuyển sang mục đích sử dụng đất thành đất ở. Vậy thủ tục chuyển đổi như thế nào? Tôi xin cảm ơn ?

       Chào bạn, Luật Đại An Phát xin tư vấn cho bạn như sau:
       Thứ nhất,  điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất:
      Theo quy định tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
       - Đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;  
       - Đất không có tranh chấp;
       - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
       - Đang trong thời hạn sử dụng đất;
       Thứ hai, theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2013 về việc chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:
      - Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;
      - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
      - Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
       - Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
      - Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
       - Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
       - Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.
       Như vậy, gia đình bạn không thuộc trường hợp được phép chuyển đổi trực tiếp từ đất trồng cây sang đất ở. Tuy nhiên, muốn chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây sang đất ở bạn có thể chuyển từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp, sau đó chuyển đất phi nông nghiệp sang đất ở.
Khi chuyển mục đích sử dụng đất, thì gia đình bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng.
       Để thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, gia đình bạn phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ như sau:
       - Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
       - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ).
       Nơi tiếp nhận hồ sơ:  UBND cấp Huyện, tuy nhiên bạn cũng có thể nộp lên Ủy ban nhân dân xã (UBND xã chuyển lên cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất) hoặc nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
       Thời hạn và trình tự giải quyết là 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
       Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.
       Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày.
        Về nghĩa vụ tài chính: Theo quy định của pháp luật, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất của bạn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính, chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng đất.
       Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Đại An Phát, nếu có bất kỳ thắc mắc pháp lý nào cần được giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay