Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Cấp sổ đỏ khi tách thửa dưới diện tích đất tối thiểu

12/07/2019 19:43

          Chào Luật sư, gia đình tôi ở Hà Nội, hiện tại gia đình tôi muốn mua 20,0 mét vuông đất ở từ thửa đất liền kề của nhà hàng xóm để cơi nới sân trước nhà. Luật sư cho tôi xin hỏi, trường hợp của tôi có được cấp sổ đỏ không ?

          Chào bạn, Luật Đại An Phát xin tư vấn cho bạn như sau:
          Theo quy định tại điều 3 của quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất, kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được cấp phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân, trên địa bàn thành phố Hà Nội (ban hành kèm theo Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) thì hạn mức công nhận quyền sử dụng đất diện tích tối thiểu phải từ 30,0 m2 trở lên.
          Theo Điều 29  Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu như sau:
          “1. Thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhưng có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
          2. Không được công chứng, chứng thực, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không được làm thủ tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
          3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa đất thành thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu đồng thời với việc xin được hợp thửa đất đó với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho thửa đất mới.”
          Như vậy, nếu gia đình bạn nhận chuyển nhượng 20,0 m2 đất được tách từ thửa đất liền kề để hợp thửa đất với thửa của gia đình bạn thì hoàn toàn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trường hợp mà gia đình bạn muốn làm sổ đỏ riêng đối với 20,0 m2 thì sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vì không đảm bảo được diện tích tối thiểu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
           Trên đây là ý kiến tư vấn của Luật Đại An Phát, nếu có bất kỳ thắc mắc pháp lý nào cần được giải đáp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay