Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

Cướp giật tài sản có tính chất chuyên nghiệp

25/04/2019 14:39

          Tại khoản 2 Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017 quy định tình tiết “Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. thực tại xã hội hiện nay, việc cướp giật diễn ra ngày càng nhiều và tính chất, mức độ cũng nguy hiểm hơn, để có thể hiểu thêm về tội cướp giật tài sản có tính chất chuyên nghiệp, sau đây Luật Đại An Phát xin làm rõ qua bài viết “Cướp giật tài sản có tính chất chuyên nghiệp”.

          Về khái niệm cướp giật tài sản: Cướp giật tài sản được hiểu là hành vi công khai chiếm đoạt tài sản của người khác một các nhanh chóng và bất ngờ rồi tẩu thoát để tránh sự phản kháng của chủ sở hữu  hoặc người quản lý tài sản.
          Hành vi cướp giật được diễn ra công khai nhưng có sự bất ngờ, diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn để chiếm đoạt tài sản của người khác rồi từ đó nhanh chóng tẩu thoát.
Khái niệm phạm tội có tính chất chuyên nghiệp được hiểu là trường hợp người phạm tội thực hiện tội tội phạm một cách thường xuyên, như là một công việc và là nguồn thu nhập hay nguồn sống chính của người phạm tội. Thông thường người phạm tội phải là không có nghề nghiệp hoặc có nghề nghiệp nhưng thu nhập từ việc phạm tội mới là nguồn thu nhập chính để sinh sống.
          Từ đó, có thể thấy rằng, cướp giật tài sản có tính chất chuyên ngiệp là việc người phạm tội thực hiện hành vi cướp giật tài sản một cách thường xuyên, và coi việc cướp giật tài sản đó là nguồn thu nhập và công việc chính của bản thân người phạm tội.
          Thông thường những kẻ phạm tội chuyên nghiệp thường không có công việc, nghề nghiệp ổn định, từ đó những kẻ này coi việc cướp giật tài sản của mình mới là công việc và nguồn thu nhập chính của mình.
          Trong trường hợp người thực hiện hành vi phạm tội có công việc và thu nhập ổn định, tiền lương từ công việc hợp pháp là nguồn thu nhập chính thì dù cho người phạm tội đó thường xuyên cướp giật tài sản của người khác thì cũng không được coi là “Có tính chất chuyên ngiệp”.

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay