Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

TỐ CÁO HÀNH VI LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

           Hỏi: Chào Luật sư, gia đình tôi có một thửa đất có diện tích là 20.000 m2 đã được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất từ năm 2010, mục đích sử dụng đất là đất trồng rừng, thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Thửa đất trên gia đình tôi trồng thông để lấy nhựa, năm 2017 gia đình ông Lâm Văn C đã lên phát cây và chiếm dụng khoảng 1000 m2 đất thuộc quyền sử dụng của nhà tôi, ông C cho rằng phần đất đấy là đất của gia đình ông. Tháng 5/2021 gia đình tôi đã làm đơn đến UBND xã để yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai nhưng không thành. Nay tôi muốn làm đơn tố cáo ông Lâm Văn C về hành vi vi phạm hành chính lấn chiếm đất đai thì có được hay không? Kính mong Luật sư giúp đỡ!

          Đáp: Chúng tôi rất vui bạn đã tin tưởng và yêu cầu chúng tôi hỗ trợ vướng mắc của bạn. Vấn đề của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

           1. Căn cứ pháp lý

           - Luật Đất đai năm 2015;
           - Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020;
           - Nghị định số 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

          2. Tư vấn của Luật sư

          Hành vi lấn chiếm đất đai của ông Lâm Văn C được xác định là hành vi vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bạn. Theo đó, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi mà người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị xử lý hình sự về tội vi phạm các quy định sử dụng đất.
          Đối với việc phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm, căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định:
          “Cá nhân, tổ chức có trách nhiệm phát hiện, tố cáo và đấu tranh phòng, chống vi phạm hành chính.”
TỐ CÁO HÀNH VI LẤN CHIẾM ĐẤT ĐAI CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

           Đồng thời, Điều 144 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 cũng quy định về tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị về khởi tố như sau:
          “1. Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền.
          2. Tin báo về tội phạm là thông tin về vụ việc có dấu hiệu tội phạm do cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo với cơ quan có thẩm quyền hoặc thông tin về tội phạm trên phương tiện thông tin đại chúng.
          3. Kiến nghị khởi tố là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiến nghị bằng văn bản và gửi kèm theo chứng cứ, tài liệu liên quan cho Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát có thẩm quyền xem xét, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm.
          4. Tố giác, tin báo về tội phạm có thể bằng lời hoặc bằng văn bản.
          5. Người nào cố ý tố giác, báo tin về tội phạm sai sự thật thì tuỳ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của luật.”
          Từ những quy định như trên, thì khẳng định rằng gia đình bạn có quyền làm đơn tố cáo đối với hành vi trái pháp luật của ông Lâm Văn C đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để yêu cầu xử lý.
          Về mức xử phạt vi phạm hành chính:
         Theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP thì hành vi lấn chiếm đất đai bị phạt vi phạm hành chính như sau:          
          “3. Trường hợp lấn, chiếm đất nông nghiệp là đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất tại khu vực nông thôn, thì hình thức và mức xử phạt như sau:
          a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm dưới 0,02 héc ta;
          b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta;
          c) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta;
         d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;
         đ) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;
         e) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với diện tích đất lấn, chiếm từ 01 héc ta trở lên.
          Về trách nhiệm hình sự:
          Điều 228 Bộ luật hình sự 2015 quy định về tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai như sau:
          “Điều 228. Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai
          1. Người nào lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất hoặc sử dụng đất trái với các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
          2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
          a) Có tổ chức;
          b) Phạm tội 02 lần trở lên;
          c) Tái phạm nguy hiểm.
          3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.
          Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề vướng mắc của bạn, để được hỗ trợ trực tiếp vui lòng liên hệ:

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!