Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

VỐN ĐIỀU LỆ CÓ PHẢI LÀ VỐN PHÁP ĐỊNH HAY KHÔNG

31/03/2021 20:28

        Vốn pháp định và vốn điều lệ là hai loại hình vốn mà rất nhiều người nhầm lẫn khi đăng kí thành lập doanh nghiệp. Vậy hai loại hình vốn này khác nhau như thế nào? Bài viết sau đây sẽ cung cấp những thông tin giúp phân biệt hai loại vốn này.

 
           Giữa vốn điều lệ và vốn pháp định khác nhau ở một số điểm sau đây:
- Thứ nhất, về khái niệm
   + Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để thành lập một doanh nghiệp. Mức vốn pháp định sẽ do Cơ quan có thẩm quyền ấn định và tùy vào từng ngành nghề kinh doanh khác nhau thì mức vốn này được quy định khác nhau.
   + Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty TNHH, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng kí mua khi thành lập công ty cổ phần.  Vốn điều lệ áp dụng cho công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH.

- Thứ hai, về mức vốn: Đối với vốn pháp định thì khi doanh nghiệp đăng kí thành lập ngành nghề kinh doanh nào đó phải đáp ứng được mức vốn tối thiểu theo quy định pháp luật đối với ngành nghề đó. Trong khi đối với vốn điều lệ lại không quy định mức vốn tối thiểu hay tối đa, tuy nhiên mức vốn điều lệ sẽ không được thấp hơn so với mức vốn pháp định đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
- Thứ ba, về thời hạn hoàn thành nguồn vốn: Đối với vốn pháp định, doanh nghiệp phải đáp ứng đủ khi ngành nghề kinh doanh có điều kiện đó đi vào hoạt động. Còn đối với vốn điều lệ thành viên góp vốn phải thực hiện góp vốn trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp.
- Thứ tư, về cơ sở áp dụng: Đối với vốn  pháp định thì áp dụng đối với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể và mang tính cố định. Còn đối với vốn điều lệ thì sẽ áp dụng đối với 1 số loại hình công ty: công ty cổ phần, công ty hợp danh, công ty TNHH và vốn điều lệ có thể thay đổi được trong quá trình kinh doanh.
- Thứ năm, về cơ sở quy định: vốn pháp định được quy định trong các văn bản dưới luật còn vốn điều lệ được quy định trong điều lệ công ty.
Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay