Blue ocean

Gửi câu hỏi trực tuyến

Họ tên
Điện thoại
Email
Câu hỏi

SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ KIỂU DANG CÔNG NGHIỆP

23/05/2020 14:40

Theo quy định, chủ sở hữu văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp có thể sửa đổi văn bằng bảo hộ khi có sự thay đổi thông tin về tên/địa chỉ của chủ văn bằng bảo hộ; thay đổi thông tin về tên, quốc tịch của tác giả; thay đổi chủ văn bằng bảo hộ (chuyển dịch quyền sở hữu do thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia tách, hợp nhất….).
Yêu cầu ghi nhận thay đổi tổ chức đại diện SHCN.
Yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ: yêu cầu loại bỏ một hoặc một số phương án hoặc một số sản phẩm trong bộ sản phẩm.

- Hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ gồm:
+ Tờ khai yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ (theo mẫu 01-SĐVB tại Phụ lục C của Thông tư 01);
+ Bản gốc văn bằng bảo hộ;
+ Tài liệu xác nhận việc thay đổi tên, địa chỉ (bản gốc hoặc bản sao có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền); quyết định đổi tên, địa chỉ; giấy phép đăng ký kinh doanh có ghi nhận việc thay đổi tên, địa chỉ; các tài liệu pháp lý khác chứng minh việc thay đổi tên, địa chỉ (có xác nhận của công chứng hoặc của cơ quan có thẩm quyền);
+ Tài liệu chứng minh việc thừa kế, kế thừa, sáp nhập, chia, tách, hợp nhất, liên doanh, liên kết, thành lập pháp nhân mới của cùng chủ sở hữu, chuyển đổi hình thức kinh doanh hoặc theo quyết định của Tòa án hoặc của các cơ quan có thẩm quyền khác);
+ Tài liệu thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi;
+ 05 bộ ảnh chụp hoặc bản vẽ kiểu dáng công nghiệp;
+ Giấy ủy quyền (trường hợp nộp yêu cầu thông qua đại diện);
+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí theo quy định;
+ Tài liệu khác (nếu cần).

SỬA ĐỔI VĂN BẰNG BẢO HỘ KIỂU DANG CÔNG NGHIỆP

- Thời hạn thẩm định: 02 tháng kể từ ngày nộp đơn
Nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ, phải tiến hành thẩm định lại. Thời hạn thẩm định lại: đối với kiểu dáng công nghiệp: không quá 04 tháng và 20 ngày
Trường hợp phức tạp thời hạn thẩm định phải kéo dài, tuy nhiên cũng không quá thời hạn thẩm định lần đầu.
- Kết quả thực hiện: Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định ghi nhận sửa đổi văn bằng bảo hộ và công bố trên Công báo SHCN hoặc Quyết định từ chối sửa đổi văn bằng bảo hộ. Cập nhật nội dung sửa đổi vào bản gốc văn bằng bảo hộ và trả văn bằng cho chủ sở hữu.
- Phí, lệ phí:
+ Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi văn bằng bảo hộ: 160.000 đồng/ văn bằng bảo hộ
+ Phí công bố Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/đơn
+ Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi (nếu có):  60.000 đồng /hình
+ Phí đăng bạ Quyết định sửa đổi văn bằng bảo hộ: 120.000 đồng/ văn bằng bảo hộ
+ Phí thẩm định lại (nếu yêu cầu thu hẹp phạm vi bảo hộ): tương ứng với phí thẩm định lần đầu: 700.000 đồng/phương án

Trên đây là tư vấn của Luật Đại An Phát về “Th tc sửa đổi Văn bng bo h kiu dáng công nghip”.

Luật Đại An Phát là đơn vị tư vấn uy tín, chuyên cung cấp các dịch vụ về Doanh nghiệp, giấy phép con: Xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy, Thành lập doanh nghiệp, Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh, Thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học,…

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH ĐẠI AN PHÁT
Số điện thoại: 024.39.184.888/0973.509.636/0989.422.798
Email: luatdaianphat@gmail.com  
Trân trọng!

Gửi yêu cầu dịch vụ
Đăng ký dịch vụ ngay